fbpx

TPRECD (Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği)

2019 - 2020 Dernek Bilimsel Toplantıları

Afyonkarahisar Zafer Haftası Toplantısı “Maksillofasiyal Travmalar” konusu ile 29 Ağustos 2020 tarihinde online gerçekleştirilmiştir.

Derneğimizin Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde, “Saç Ekimi ve İp Askı Yöntemleri” konuları ile online gerçekleştirilmiştir.

Derneğimizin XIII. Rinoplasti ve VI. Yüz Estetiği Kursunu, 21-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmiştir.

Edirne'de yapmayı planladığımız Trakya Bölgesi Bölge Toplantımızı, Covid -19 salgını nedeniyle, 1 Mayıs 2020 tarihinde, online olarak gerçekleştirildi.

TPRECD 2020 yılı Kış Sempozyumu, 27 Şubat- 1 Mart 2020 tarihleri arasında, 110 kişinin katılımı ve “Burun Hakkında Her Şey” konusu ile Uludağ - Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Avrupa Yakası Bölgesi’nin 2. Bölge Toplantısı “İmplant Mastopeksi” konusu ile 21 Şubat 2020 tarihinde Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Bölge toplantımızın konusu geçtiğimiz yıl içerisinde gelen talepler içerisinden seçildi. Hemen hemen tüm plastik cerrahların yaptığı ameliyatlardan biri implant mastopeksidir. Hem bu cerrahinin doğası gereği, hem de implant teknolojisi açısından üzerinde çok sayıda başlık bölge toplantımızda ele alındı.

Derneğimizin Bölge Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen, “Dudak Damak Yarıkları” Konulu Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı; 7-9 Şubat 2020 Tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.

Derneğimizin Bölge Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen, Batı Akdeniz Bölge Toplantısı - Flep Diseksiyon Kursu; 25-26 Ocak 2020 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

V. Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Kursu, 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime yurt çapında farklı kliniklerden 58 uzmanlık öğrencisi katılmıştır.

"Yüz ve Kulak Rekonstrüksiyonu" Konulu Ege Bölge Toplantısı, 29-30 Kasım 2019 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Branşımıza çeşitli mecralardan yapılan alan ihlalleri ile mücadele etmenin önemli bir yolu işimizi en iyi şekilde yapmaktır. Plastik Cerrahinin temellerinin atıldığı Baş - Boyun Rekonstrüksiyonlarındaki yetkinlik ve hakimiyetimizi en üst düzeyde tutmak, alanımıza sahip çıkmanın olmazsa olmazıdır. Rekonstrüktif yönünü kaybetmiş bir Plastik Cerrahi, varlık sebebini de yitirmiş olacaktır. Bu sebeple toplantımızın konusu "Yüz ve Kulak Rekonstrüksiyonu" olarak belirlenmiş ve verimli bir toplantı olmuştur.

Milli Mücadelenin 100. yılında, TPRECD olarak, 41. Ulusal Kurultayımızı 26-30 Ekim 2019 tarihinde Samsun'da gerçekleştirdik. Kurultayımıza Ülkemizin dört bir yanından, 211 Uzman, 131 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 9 Tıp Fakültesi öğrencisi, 16 hemşire ve 73 firma yetkilisi olmak üzere 470 kişi katıldı. Kurultay Bilimsel programında, 7 kurs, 49 konferans, 12 panel, 15 serbest bildiri oturumu, 3 poster oturumu, 24 Deneyim Aktarım Sınıfı, Uzman Araştırma Yarışması Oturumu ve Asistan Bildiri Yarışması oturumu gerçekleştirildi. Kurultaya 11'u yurtdışından, 140'ı yurtiçinden olmak üzere, 151 konuşmacı katılarak, deneyimlerini bizimle paylaştılar.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Bölge Toplantıları kapsamında, 4 Ekim 2019 tarihinde Trabzon’da düzenlenen “Migren Cerrahisi” konulu Doğu Karadeniz Bölge toplantısında toplumun %20’ye yakınını ilgilendiren ve günlük yaşantısını olumsuz etkileyen migren hastalığı Anatomi, Fizyoloji, Nöroloji ve Plastik Cerrahi uzmanlarının katılımıyla masaya yatırıldı.

Yanık Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Konulu Orta Anadolu Bölge Toplantısı; 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, Derneğimizin Orta Anadolu Bölge Temsilciliği tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü'nde düzenlenmiştir. Multidisipliner tedavi yaklaşımının bir gereklilik olduğu yanık travmasının tüm detaylarıyla ele alındığı bu toplantıda yanık travmasının takip ve rehabilitasyon süreci, cerrahi tedavisi, güncel tedavi yaklaşımları gibi birçok konuyla ilgili bilgi ve deneyim aktarımları yapılmıştır.

Derneğimizin 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Van’da düzenlemiş olduğu "Estetik Meme Cerrahisi" konulu Doğu Anadolu Bölge toplantısı Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Belarus'tan Dr. Dmitry Batiukov ile birlikte toplam 100 kişi katıldı. Toplantıda estetik meme cerrahisindeki güncel yaklaşımlar ve meme implant teknolojisindeki son gelişmeler her yönüyle detaylı olarak konuşuldu ve tartışıldı.

TPRECD Orta Karadeniz Bölge Toplantısı- 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Amasya- Saydüzü Kışlasında yapılmıştır. Bu toplantıda, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği güçlerini birleştirerek periferde el cerrahisi uygulamalarının yapılmasının önündeki mesleki, bürokratik ve hukuki caydırıcıları irdelenmiş ve en sık görülen el yaralanmalarında uygulanacak tedavi yaklaşımları ele alınmıştır.

Derneğimizin 12. Rinoplasti ve 5. Yüz Estetiği Kursu, 9-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerek bilimsel, gerek sosyal açıdan son derece doyurucu bir program ile Mersin'de gerçekleştirilmiştir.

Meme Kanseri Onkoplastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kursu Uludağ da meme cerrahisinde son yenilikler hakkında konustuk.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, XII. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, 20-25 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Yurt çapında farklı kliniklerden, uzmanlık eğitiminin son yıllarında olan 39 uzmanlık öğrencisinin katıldığı ve 54 eğitmenin katkı verdiği Asistan Okulunda, Postbariatrik Cerrahi, Kraniofasyal cerrahi, Enerji bazlı sistemler, Botulinum Toksin ve dolgu uygulamaları, Saç ekimi, Dudak-Damak yarıkları, Meme kanseri ve Meme rekonstrüksiyonu, Meme Büyültme, Meme Küçültme, Plastik Cerrahide Hukuksal sorumluluklar, Hücresel ve Rejeneratif Tıp, Göz çevresi estetiği, Yüz ve boyun germe, Plastik Cerrahide Etik, Hasta güvenliği ve komplikasyonlardan kaçınma, Rinoplasti, Ortognatik Cerrahi, Hemangiom ve Vasküler anomaliler, Yüz travmalarına yaklaşım, Baş-Boyun kanserleri ve Tedavisi, Otoplasti ve kulak rekonstrüksiyonu, El cerrahisi, Deri tümörleri, Alt ekstremite Rekonstrüksiyonu, Yara tedavisi ve Ürogenital Plastik Cerrahi konuları işlendi.

TPRECD Kış Sempozyumu, 28 Şubat - 3 Mart 2019 tarihleri arasında, milli mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan Erzurum Kongresinin 100. Yılında, Erzurum’da gerçekleştirildi. “Plastik Cerrahide Komplikasyon Yönetimi ve Hukuki sorunlar” başlığı ile gerçekleşen toplantımıza, konusunda uzman hukuk temsilcileri ve avukatımızın da içinde yer aldığı 62 değerli konuşmacı, 11 oturumda bizlerle bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. “Ustalar ve Komplikasyonlar Oturumu” en çok ilgi gören ve yinelemeyi düşündüğümüz, her yönüyle ders niteliğinde bir oturum oldu.

"Plastik Cerrahide Medya ve Etik Çalıştayı", 09.02.2019 tarihinde Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya davet edilen 33 konuşmacı, 5 ayrı panelde ve 2 yuvarlak masa tartışmasında konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Çalıştayımıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Sn. Dr. Samet Mengüç, misafir statüsünde katılmış, tartışmalara katkı sunmuştur.

IV. Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Kursu, 24-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Bolu’da yapılmıştır. Yurt çapında farklı kliniklerden 48 uzmanlık öğrencisinin katıldığı, 19 eğitmenin de katkı verdiği Temel Asistan Okulunda, yara, kemik, sinir iyileşmesi gibi teorik derslerin yanı sıra, el ve maksillofasiyal yaralanmalara ve yanık hastalarına temel yaklaşım, dikiş atma, pansuman ve yara bakımı, fotoğraf çekimi, bilişim, sunum becerileri gibi uygulamalı derslerle, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimine başlayan gençlerimizin geleceğini oluşturacak temel taşlar döşenmeye başlamıştır.

YUKARI